Студенти в умовах надзвичайної гуманітарної ситуації внаслідок конфлікту в Україні

Збройний конфлікт в Україні, що oб’єктивно призвів до порушення прав людини та масштабної гуманітарної кризи, яку ми спостерігаємо, викликав численний міграційний потік мирного населення в пошуках захисту в ряді країн Європи. 

Португалія з її давньою традицією приймати переселенців, як жест солідарності та гуманітарної відповіді біженцям з України, ввела у правову систему набір норм для надання тимчасового захисту українцям, основним напрямом яких є сприяння широкої інтеграції. 

Щодо доступу студентів до місцевих вищих навчальних закладів через статус студента, перебуваючого у гуманітарній кризі з правом на режим тимчасового захисту, було закріплено конкретні заходи, згідно постанови закону № 28-А. / 2022 р. від 25 березня, для осіб, які на момент спалаху конфлікту, навчалися у вищих навчальних закладах України з метою забезпення швидкої та адекватної інтеграції, а також безперервного навчання.

Таким чином, з метою сприяння захисту прав людини, солідарності та включення в академічне середовище, у точні терміни, закріплені в законодавстві про тимчасовий захист переселенців з України, та без зашкоди для інших норм, які можуть бути створені внаслідок еволюції військового конфлікту, я постановлюю:

 I - Доступ до ступенів освіти 


1. Цей наказ поширюється на студентів, які вже навчалися у вищих навчальних закладах на момент спалаху конфліту в Україну. 

2. Прийом студентів здійснюється на основі статусу студента, який перебуває у надзвичайній ситуаціі через гуманітарну кризу, на умовах, передбачених статтею 8-А постанови закону № 36/2014 від 10 березня, змінений та переопублікований постановою-законом № 62/2018 від 6 серпня – Статуc міжнародного студента. 

3. Подати заявку на підтвердження статуcу студента, який перебуває у надзвичайній ситуаціі через гуманітарну кризу, можуть особи з правом на тимчасовим захист, а саме:
а) громадяни України, іноземні громадяни інших національностей або особи без громадянства, які користуються міжнародним захистом в Україні та не можуть повернутися до рідної країни внаслідок конфлікту, що там відбувається.
б) іноземні громадяни інших національностей або особи без громадянства у вище вказаних обставинах і які можуть довести, що являються членами сім'ї, а саме, батьками, сватами, подружжям чи перебувають у цивільному шлюбі з особами, зазначеними у попередньому абзаці, також особи, які мають постійне місце проживання в Україні чи дозвіл на тимчасове проживання або довгострокову візу, призначену для отримання такого виду дозволу, і чиє безпечне та тривале повернення до рідної країни неможливе.

4. Студенти, які були вже зараховані до португальської вищої освіти 26 березня 2022 року, і які перебувають під тимчасовим захистом, також можуть подати заявку на застосування статусу студента в надзвичайній ситуації через гуманітарну кризу.

5. До заяви про надання статусу студента у надзвичайному стані з гуманітарних причин, що має подаватися безпосередньо до Університету Алгарве (UAlg), обов’язково додається документ, виданий Службою з питань іноземних громадян  та кордонів, що підтверджує надання тимчасового захисту.

6. Прийом студентів, на яких поширюється встановлений у цьому документі режим, не підлягає кількісним обмеженням, що випливають із попереднього затвердження вільних місць, або обмеженням вакансій чи прийому, встановленого в процедурах акредитації, і може відбуватися на всіх рівнях навчання.

7. Виключенням являється курс Інтегрованого Магістра з Медицини в UAlg (MIM). Враховуючи його специфіку, доступ до нього загалом вимагає:
а) наявність 1, 2 або 3 ступеня навчання за напрямами природничих або точних наук, наук про здоров'я та подібних;
б) бути зарахованим на медичний курс державного вищого навчального закладу України, отримавши заліки з навчальних предметів, які стануть пропуском для зарахування до МІМ.

8. Цей наказ також поширюється на студентів, які мають намір оформити реєстрацію та зарахування до вищого навчального закладу/курсу, подібного до курсу вищої освіти, який вони відвідували в Україні. Подібним вважається курс, який, хоча і називається по-іншому, має однаковий академічний рівень і забезпечує еквівалентну підготовку.

9. Прийом студентів у рамках даного наказу звільняє від перевірки умов, зазначених у пункті 1 статті 6 постанови закону № 36/2014 від 10 березня, у чинній редакції, проте не заперечує інформації у наступному пункті.

10. Для вступу до UAlg Наукова або Технічно-наукова рада відповідного факультету має провести співбесіду зі студентом, оцінювання якого покладає на керівника курсу. Oбґрунтована оцінка належним чином буде включена до протоколу з чіткою вказівкою «Допущено» або «Не прийнято».

11. Обрані студенти одразу зараховуються до діючих програм та організації навчання 2021/2022 навчального року за результатами кредитування згідно пройденого навчання в іноземному вищому навчальному закладі. Кредитування відповідає положенням статей 44-45-B постанови закону № 74/2006 від 24 березня, у чинній редакції.

12. Якщо кваліфікація не може бути підтверджена документами, перевірка відповідних умов здійснюється за допомогою європейського кваліфікаційного паспорту для біженців або за допомогою інших процедур, які визначаються в кожному окремому випадку організаційними підрозділами.

13. Студенти також можуть зараховуватись до окремих навчальних блоків з предметів згідно зі статтею 46-А постанови закону № 74/2006 від 24 березня, у чинній редакції.

II – Форма оплати за навчання, внески та збори 


Студентам, які перебувають у надзвичайній ситуації через гуманітарну кризу та скористалися тимчасовим захистом, гарантується виняткова рівність з національними студентами в оплаті за навчання, внесках та зборах.
III – Особи зі вченими ступенями та іноземними дипломами
1. Особам з тимчасовим захистом на умовах, зазначених у номері 3 пункту I, що мають науковий ступінь або іноземний диплом, які не відповідають мінімальним вимогам підготовки для належного визнання, гарантується зарахування на цикл навчання у відповідній спеціальності, галузі підготовки або знань, шляхом заяви, поданої в будь-який момент.
Для виконання вказаного у попередньому пункті:
а) На число місць не поширюються кількісні обмеження, встановлені  в результаті початкового рішення, або обмеження вакансій чи допусків, встановлених у процедурах акредитації;
б) Уся підготовка та професійний досвід можуть бути зараховані без необхідності дотримання обмежень, визначених статтею постанови закону № 74/2006 від 24 березня, в його чинній редакції.
3. Студенти, прийняті в цьому семестрі, одразу зараховуються до 2021/2022 навчального року до діючих програм та організації навчання, які відповідають навчальному року за результатами кредитування згідно пройдених циклів навчання в іноземному вищому навчальному закладі.
4. Якщо кваліфікація та професійний досвід не можуть бути підтверджені документами, перевірка відповідних умов здійснюється за допомогою європейського кваліфікаційного паспорту для біженців або за допомогою інших процедур, які визначаються в кожному окремому випадку організаційними підрозділами.

IV - Надання соціальної підтримки


1. Студенти, які перебувають у надзвичайному стані через гуманітарну кризу, можуть подати заяву до Головного управління вищої освіти (DGES) на отримання стипендії.
2. Термін подання заявки на стипендію може бути поданий, як виняток, до 31 травня поточного навчального року у межах надання українським студентам тимчасового захисту.
3. До студентів, яким надано тимчасовий захист, винятково застосовуються такі заходи:
а) Тимчасовий захист порівнюється до умов надання громадянства/проживання з метою призначення стипендії;
б) Можливість отримання річної базової стипендіі, не зважаючи на дату подання заявки (ще в 2021-2022 рр.);
в) Не враховувати рівень мінімальних доходів як умову з'ясування економічної ситуації.
4. Студенти, які перебувають у надзвичайній ситуації через гуманітарну кризу, також мають право на харчування в їдальнях та барах, проживання, доступ до медичних послуг.

V – Визнання ступенів та дипломів


Заявки відносно визнання українських ступенів та дипломів, зазначені в настановах Головного управління вищої освіти (DGES) приймаються в рамках автоматичного визнання, вказаного у статтях під номером 12 та наступних посилання-закону № 66/2018 від 18 серпня, який затверджує правовий режим для визнання вчених ступенів та дипломів про вищу освіту, виданих іноземними вищими навчальними закладами, https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/estudantes-em-situacoes-de-emergencia-humanitaria-nationals-of-Ukraine, незалежно від громадянства заявника або від того, чи видається ступінь чи диплом українською установою.
2. Відповідно до положень статті 13 постанови № 33/2019 від 25 січня, зацікавлені у навчанні особи можуть бути звільнені від подачі дипломів, атестатів та іншої академічної документації, необхідної для визнання іноземних наукових ступенів та дипломів, з огляду на надзвичайну ситуацію через гуманітарну кризу, в якій вони опинилися.
3. Можливість звільнення від подачі документації, вказана у попередньому пункті, має бути розглянута для кожного окремого випадку, застосовуючи процедури, які відповідний факультет вважатиме достатніми для перевірки ступеня або диплому.
4. Заява про визнання диплому, подана особою з тимчасовий захистом, звільняється від:
а) Формальності легалізації документів, виданих іноземними суб'єктами;
б) Засвідчення автентичності перекладів на португальську мову документів, виданих іноземною мовою;
в) Засвідчення автентичності фотокопій оригіналів документів;
г) Реєстраційні збори та збори будь-якого іншого характеру.

5. Особам з науковим ступенем або з іноземним дипломом, які не відповідають мінімальним вимогам до підготовки для відповідного визнання, гарантується за заявою, яку можна подати в будь-який час, зарахування на умовах, встановлених пунктом I, до відповідної підготовки, спеціальності чи галузі знань.
Цей наказ набуває чинності негайно, і має бути забезпечено його широке оприлюднення та поширення на інтернет-сторінці Університету Алгарве.

Фару, 12 квітня 2022 року

Ректор