External Partnerships

 

Internship protocols with the following School Groups

 • Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia
 • Agrupamento de Escolas João da Rosa
 • Agrupamento de Escolas Paula Nogueira
 • Agrupamento de Escolas Laura Ayres
 • Agrupamento de Escolas Duarte Pacheco
 • Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes
 • Agrupamento de Escolas Afonso III
 • Agrupamento de Escolas João de Deus
 • Agrupamento de Escolas Alberto Iria
 • Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira
 • Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa